Chatbot do rozmowy - My Social Seller

Coraz częściej słyszymy o chatbotach lub botach, które są wykorzystywane w różnych branżach i dziedzinach. I co ciekawe wyznacza się botom coraz to nowe zadania: chatbot obsługuje proces sprzedaży, chatbot pozyskuje leady czy też chatbot przyjmuje reklamacje od klientów. Dlatego też zadajmy sobie pytanie co to jest chatbot i dlaczego tak dużo uwagi się im poświęca w kontekście nowych technologii i zastosowaniu w biznesie.

Chatbot jest to program do komunikacji online, zastosowany w aplikacji np. Facebook Messenger lub na stronie www. Chatboty wykorzystują w konwersacji język naturalny, dlatego też potrafią zrozumieć wypowiedź użytkowników, którzy np. mówią językiem potocznym, często nieformalnym.

Chatbot to aplikacja, która posługuje się językiem np. polskim, tak jak człowiek. Rozumie, wnioskuje i potrafi rozwiązać problem użytkownika. Obsługuje klientów 24/7 bez przerwy z takim samym zaangażowaniem.

W chatbotach bardzo często wykorzystywana jest sztuczna inteligencja czyli sieć algorytmów, które poprzez wspólne powiązania potrafią sprawić, że chatbot będzie umiał rozmawiać i zrozumieć kontekst wypowiedzi każdego użytkownika. Firmom, które stosują chatboty w swojej działalności zależy na tym, aby boty były inteligentne, szybko i precyzyjnie udzielały odpowiedzi klientom i innym użytkownikom. Dlatego też ważne jest to, aby chatboty uczyły się na realnych rozmowach z klientami, dzięki takiemu procesowi chatboty uczą się szybko,a ich odpowiedzi są naturalne i autentyczne.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy sztuczna inteligencja to algorytmy, które pozwalają się uczyć i podejmować decyzję np. komputerom czy maszyną. Programy, które wykorzystują sztuczną inteligencję inspirują się działaniem mózgu, który funkcjonuje w oparciu o sieć neuronów. W podobny sposób działają systemy z wykorzystaniem AI

Systemy, które opierają się o algorytmy sztucznej inteligencji są wykorzystywane w różnych dziedzinach i branżach gospodarki, np. w procesie sprzedaży lub rekomendacji produktów w sklepie internetowym, wyszukiwania fraz w przeglądarce internatowej. ​ Sztuczna inteligencja (AI) coraz częściej wykorzystywana jest w branży produkcyjnej czy usługowej oferując coraz nowsze sposoby rozwoju przedsiębiorstw i przyczyniając się do ulepszenia np. obsługi klientów czy procesu produkcji.

Sztuczna inteligencja “zdejmuje” z ludzi pracę polegającą na zbieraniu informacji od potencjalnych klientów czy też badaniu preferencji użytkowników. Chatboty wykorzystujące sztuczną inteligencję w pewnym sensie zwalniają pracowników od tych czynności, które powodują że ich praca staje się nużąca i mało efektywna. Boty przenoszą ludzkie obowiązki na automaty, dzięki czemu przedsiębiorstwa zyskują ciągłość procesu pracy nawet 24 godziny na dobę. Dodatkowo automatyzacja pozwala łatwiej skalować biznes.

Kiedy wykorzystujemy sztuczną inteligencję w chatbotach musimy wspomnieć o trenowaniu, czyli uczeniu, przekazywaniu wiedzy botom, aby były inteligentnymi programami, maszynami.
Zdecydowanym plusem treningu chatbota jest fakt, że wiedza, którą zdobędzie zostanie u niego już na zawsze. To od nas zależy czy odpowiedzi chatbota, których udziela klientom będą również na najwyższym poziomie. Nabierając doświadczenia chatbot nauczy się rozpoznawać dane, które ma za zadanie pozyskać. Używamy wielu skrótów myślowych i uproszczeń. Dla chatbota po treningu nie stanowią one żadnego problemu.

W procesie uczenia chatbota wyróżniamy 3 etapy. Na początku chatbot podgląda pracę nauczyciela, czyli to w jaki sposób odpowiada on użytkownikom, następnie chatbot podejmuj próby samodzielnej pracy przy wsparciu trenera, który pomaga mu, gdy pojawiają się problemy z zrozumieniem zadanego pytania lub też chatbot nie ma wiedzy, np. na temat jakiś produktów, a ostatnia faza to automatyczna praca chatbota, który w sposób naturalny prowadzi konwersację.

Dlaczego firmy decydują się na zastosowanie chatbotów w swoich biznesach? Miedzy innymi dlatego, że zależy im na skalowaniu biznesu. Chcą zwiększyć zasięg sprzedaży, dotrzeć do większej liczby klientów, a tym samym zapewnić klientom profesjonalna obsługę. Im większa możliwości obsługi, sprzedaży tym większe szanse, że klienci wybiorą takie firmy, które zapewniają im dostępność produktu czy usługi 24/7. Mając rozwiązanie chatbota w firmie, właściciele mogą zdecydować się, na kolejny krok czyli znalezienie kolejnego rynku zbytu i znalezieniu nowych klientów.

Obecnie na rynku panuje deficyt pracowników w działach sprzedaży, obsługi, dlatego też chatbot może przejąć te zadania i obowiązki, które są powtarzalne i nużące. Chatbot jest w tym przypadku pierwszą linia obsługi klienta, może przyjąć zamówienie, odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie np. dotyczące wysyłki lub danego asortymentu.

Tu niezwykle ważną rolę odgrywa automatyzacja czyli zastąpienie lub znaczne ograniczenie ludzkiej pracy, która może zostaw wykonana przez maszyny, roboty, a w naszym przypadku chatboty.
Jak zapewne zauważymy chatbot jednocześnie może obsłużyć kilku, nawet kilkunastu klientów, Jest to niezwykła cecha biorąc pod uwagę fakt, że konsumenci nie lubią czekać, liczy się dla nich szybkość obsługi i kontaktu z producentem lub sklepem. W tym chatbot ma niezwykłą przewagę nad konsultantami, którzy przez chat lub kontakt telefoniczny obsługują klientów.

Kolejną ważną cechą chatbota jest możliwość wyznaczania mu wielu różnych zadań. Chatbot może być sprzedawcą, czyli może przedstawiać produkty i usługi. Wyuczony bot będzie potrafił opowiedzieć o danym przedmiocie, wskazać jego cenę czy ilość i najważniejsze przeprowadzi klienta przez proces kupna sprzedaży, przyjmie zamówienie i obsłuży płatność elektroniczną.

Chatbot może być pracownikiem działu reklamacji. Zbierz informacje np.na temat popsutego przedmiotu, wyśle kuriera po odbiór niedziałającej maszyny, wskaże przewidywalny termin naprawy lub też wyślę ekipę monterów do naprawy urządzenia.

Chatbot to także idealny konsultant w dziale call center, np. instytucji bankowej. Opowie o ofercie banku, poinstruuje, gdzie znajduje się najbliższa placówka bankowa, przyjmie wniosek pożyczkowy umówi klienta na spotkanie w sprawie spłaty kredytu.

Chatbot może również być asystentem/sekretarką. Nie masz czasu odbierać telefonów? Wykorzystaj chatbota na swojej stronie www. Bot zbierze dane kontaktowe od klienta i informację w jakiej sprawie chciałby porozmawiać. Taki Chatbot idealni sprawdzi się w kancelarii prawnej czy też firmie produkcyjnej.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie chatbota wewnątrz organizacji, np. w konkretnym dziale firmy. Taki bot posiadałby wiedzę na temat działalności poszczególnej grupy pracowników. Stanowiłby idealne wsparcie i źródło wiedzy dla nowych pracowników, którzy często mają pytania i szukają szybko odpowiedzi.

Firmy, które zdecydują się na zastosowanie chatbota w swojej firmie muszą wyznaczyć mu określone zadanie. Należy również pamiętać, że boty muszą mieć wyznaczone zadanie, np. sprzedaż produktów czy obsługa reklamacji, wtedy będą przynosiły wartość dodaną danemu przedsiębiorstwu. Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie jest bardzo dobrym krokiem, który pokazuje, że firma wprowadza nowinki technologiczne, które mają usprawnić funkcjonowanie firmy, w tym pracę zatrudnionych ludzi.

Wykorzystywanie chatbotów i sztucznej inteligencji w wybranych procesach biznesowych na pewno przyniesie korzyści firmie, np. zwiększenie sprzedaży, poprawienie jakości obsługi klientów czy też pozyskani nowych klientów. I co jest najważniejsze boty i AI (artificial intelligence) nie przyczyniają si do zwolnienia ludzi, ale wspierają ich lub po prostu wyręczają ze żmudnych powtarzalnych procesów.

www.aiforce1.com

Send a Message