Projekt MSS - My Social Seller

OPIS PROJEKTU MY SOCIAL SELLER (MSS)

My Social Seller (MSS) to innowacyjny system wspomagający sprzedaż produktów i usług na portalu społecznościowym typu: Facebook.

MSS składa się z modułu oferty i chatbota. Bot komunikuje się z użytkownikami przez Messenger. My Social Seller składa się 2 chatbotów, z których pierwszy pomaga sprzedawcy zamieścić ofertę, a drugi obsługuje sprzedaż oferty. Bot-sprzedawca zbiera informacje na temat:co dana osoba chce sprzedać oraz wybiera bota, który będzie obsługiwał sprzedaż, następnie generuje ofertę sprzedażową, którą można udostępnić na Facebooku. Klient zainteresowany kupnem towaru,usługi klika w ofertę i zamawia interesujący go przedmiot za pośrednictwem bota.

Kluczowe działania to:

– zakup środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej,

– rozwój systemu My Social Seller,

– zatrudnienie personelu,

– działania marketingowe,

– pozyskiwanie partnerów projektu i klientów.

Wnioskodawca posiada:

– zasoby osobowe w postaci kadry zarządzającej,twórców projektu,sprzedawcę i programistów.Osoby te wzięły czynny udział w procesie tworzenia i weryfikowania MVP oraz pozyskiwania pierwszych klientów,

– know-how-członkowie zespołu posiadają doświadczenie w prowadzeniu firmy,wiedzę z zakresu sprzedaży i marketingu czy też programowania,

– wkład własny.

Projekt jest realizowany na terenie Polski Wschodniej, siedziba firmy AI FORCE 1 mieści się w Kielcach, w Kieleckim Parku Technologicznym, przy ul. Karola Olszewskiego 6.

Celem My Social Seller jest:

– automatyzowanie procesu sprzedaży i zakupu,

– zastąpienie sprzedawców chatbotem, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do obsługi klientów,

– uzupełnienie braków kadrowych w firmie,

– dostarczenie dodatkowego kanału sprzedaży poprzez social media,

– zmniejszenie kosztów związane z założeniem i prowadzeniem sprzedaży online.

Wartość projektu: 1 073 560.79 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 791 105.20 zł

My Social Seller My Social Seller

Projekt My Social Seller (MSS) jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Send a Message